Főoldal ÁSZF

ÁSZF


NYÍLÁSZÁRÓKRA VONATKOZÓ

ÁLTALÁNOS MEGRENDELÉSI, FIZETÉSÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 

Ajánlati feltételek

Árajánlataink kötelezettségvállalás nélküli nyilatkozatok, melyek az ajánlaton feltüntetett időpontig, de legfeljebb 30 naptári napig érvényesek.

Műszaki feltételek

Amennyiben a megrendelésben, szerződésben szereplő termékek adatait, méreteit, beépítési helyigényeket a Megrendelő nyújtja, a Kolozsvári Centrum Kft. elfogadja azokat és magára és a Megrendelőre nézve kötelezőnek tartja. Ha a Kolozsvári Centrum Kft. vagy megbízottja a Megrendelő kérésére helyszíni felmérést végez, az ott felvett adatokat és körülményeket erre a célra rendszeresített Munkalapon írásban rögzítik és ezeket a Megrendelő jóváhagyja. Amennyiben a felmért adatok alapján megrendelés készül, a Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezen méretektől eltérni nem lehet.

Árak

1.) Telephelyi árak, a megadott műszaki tartalommal, a helyszínre szállítás díja nélkül értendő. Nem tartalmazzák a beépítéshez szükséges segédanyagok (rögzítőkarom, pur hab, csavar, dugó), a párkányok (külső, belső), és a hézagtakarás (takaróléc, szilikon) anyagköltségeit, valamint a beépítés munkadíját.

2.) Amennyiben a beépítést, mint szolgáltatást is megrendelik a beépítés munkadíja és a beépítéshez szükséges anyagok díja az ajánlatban külön tételként kerül megjelenítésre.

3.) A szerkezetek szállítására vonatkozó díja, minden esetben egyedileg kerül megállapításra, melyet az árajánlat és/vagy a szerződés tartalmaz.

Megrendelési feltételek

A megrendelés minden esetben írásos formában készül, erre a célra rendszeresített Megrendelőlapon, melyen a Megrendelő pontos adatainak, elérhetőségének, a megrendelt áru részletes leírásának, ellenértékének, teljesítési határidőnek, fizetési feltételnek, és a Megrendelő aláírásának kell szerepelnie. Szerződés esetén a szerződésnek 2 példányban kell készülnie, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Kolozsvári Centrum Kft.-t illeti.

Szóbeli megrendelésre és már folyamatban lévő megrendelés szóbeli módosítására nincs lehetőség!

Helyszíni felmérés

Külön kérésre, ha a beépítést, mint szolgáltatást is megrendelik, a nyílászárók gyártás előtti pontosítása végett, egyszeri díjmentes felmérést végez a viszonteladó. Egyéb esetekben (árajánlatadás, más személlyel történő beépítés) felmérést nem vállalunk. A felmérés nélkülözhetetlen feltétele a végleges padlószint feletti 1,00 m-es szintvonal megléte (bejárati ajtó, erkélyajtó, portálszerkezetek estén) a külső teherhordó falak belső oldalán vagy kávarészén, függetlenül attól, hogy új beépítésről vagy nyílászáró cseréről van szó. Amennyiben időközben a beépítés megrendelését a Megrendelő visszavonja, úgy a felméréskor megállapított méretek csak ajánlásként élnek tovább, A felmérés díja óra/kiszállás leszámlázásra kerül.

Fizetési feltételek

A megrendeléskor a szerződésben szereplő végösszeg bruttó árának 60%-át szükséges előlegként befizetni. A befizetés történhet személyesen készpénzben a dunaharaszti bemutató termünkben, vagy átutalással. A fennmaradó 40% a készre jelentést követően, szállításkor a helyszínen, vagy a beépítés elvégzése után számla ellenében, a helyszínen kerül kiegyenlítésre.

Késedelmes fizetés esetén – késedelmi kamatként – a mindenkori jegybanki kamat kétszeresét számítjuk fel!

Szállítási határidő

A szerződés megkötésétől és az előleg befizetésétől számítandó. Minden esetben a beszállító/gyártó partner által megjelölt tájékoztató jellegű gyártási hét figyelembe vételével kerül megállapításra.

Vis maior

Olyan körülmények bekövetkezte, melyek a Kolozsvári Centrum Kft. befolyásolási lehetőségén kívül esnek, és a teljesítést késedelmessé, vagy lehetetlenné teszik (háború, sztrájk, természeti katasztrófa stb.). A Kolozsvári Centrum Kft.-t a körülmények fennállásának idejére felszabadítják teljesítési kötelezettsége alól.

Csomagolás

 A nyílászáró szerkezetek a termékprofil védőfóliáján kívül más védőcsomagolást nem tartalmaznak. A kilincs, a vasalat pánt-takaró és vízkifolyó furattakaró műanyag elemek kötelező tartozékok, ezek külön csomagolva kerülnek átadásra.

Tulajdonjog fenntartása

Az elszállított és/vagy beépített, de ki nem fizetett áru mindaddig a Kolozsvári Centrum Kft. tulajdonában marad, amíg az áru ellenértéke kiegyenlítésre nem kerül.  Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog fenntartás hatályossági idején a beépített árut nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg.

 

Dunaharaszti 2020-01-07

 

 

 

 

Hírek, akciók