+36 24 610 750
+36 20 238 7984, +36 20 953 6678
Írjon nekünk!
2330, Dunaharaszti, Némedi út 53

ÁSZF

ÁLTALÁNOS MEGRENDELÉSI, FIZETÉSÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Ajánlati feltételek

Árajánlataink kötelezettségvállalás nélküli nyilatkozatok, melyek az ajánlaton feltüntetett időpontig, de legfeljebb 30 naptári napig, illetve a megadott EURO/ Forint árfolyamig érvényesek.

Az árajánlatban tételesen részletezésre kerül a termékek, illetve a megrendelt szolgáltatás (beépítés, helyszínre szállítás) anyag és munkadíja.

Műszaki feltételek

Amennyiben a megrendelésben, szerződésben szereplő termékek adatait, méreteit, beépítési helyigényeket a Megrendelő nyújtja, a Kolozsvári Centrum Kft. elfogadja azokat és magára és a megrendelőre nézve kötelezőnek tartja. Ha a Kolozsvári Centrum Kft. vagy megbízottja a Megrendelő kérésére helyszíni felmérést végez, az ott felvett adatokat és körülményeket erre a célra rendszeresített Munkalapon írásban rögzítik és ezeket a Megrendelő jóváhagyja. Amennyiben a felmért adatok alapján megrendelés készül, a Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezen méretektől eltérni nem lehet.

Helyszíni felmérés

Külön kérésre, ha a beépítést, mint szolgáltatást is megrendelik, (nyílászáró, garázskapu, beltéri ajtó, külső-  belső árnyékoló rendszerek stb.) a gyártás előtti méretek pontosítása  végett, térítés ellenében, helyszíni felmérést végez a viszonteladó.

Egyéb esetekben (árajánlatadás, más személlyel történő beépítés) felmérést nem vállalunk.

A pontos méretvétel nélkülözhetetlen feltétele a végleges padlószint feletti 1,00 m-es szintvonal megléte ( bejárati ajtó, erkélyajtó, portálszerkezetek estén) a külső teherhordó falak belső oldalán  vagy kávarészén , függetlenül attól, hogy új beépítésről vagy nyílászáró cseréről van szó.

Megrendelési feltételek

A megrendelés minden esetben írásos formában készül, erre a célra rendszeresített Megrendelőlapon, melyen a Megrendelő pontos adatainak, elérhetőségének, a megrendelt áru részletes leírásának, ellenértékének, teljesítési határidőnek, fizetési feltételnek, és a Megrendelő aláírásának kell szerepelnie. Szerződés esetén a szerződésnek 2 példányban kell készülnie, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Kolozsvári Centrum Kft.-e illeti.

Szóbeli megrendelésre nincs lehetőség!

Fizetési feltételek

A megrendeléskor a szerződésben szereplő végösszeg bruttó árának 60%-át szükséges előlegként befizetni. A befizetés történhet személyesen készpénzben a dunaharaszti bemutató teremben, vagy átutalással a K&H  10403105-50515757-53671003 számlaszámra, előlegbekérő levél vagy előleg számla alapján.

A fennmaradó 40% - amennyiben külön megállapodás nem születik-  a készre jelentést követően előre utalással, szállításkor a helyszínen , vagy a beépítés elvégzése után számla ellenében, készpénzben kerül kiegyenlítésre.

Jótállás, garancia vállalás

Jótállási, garanciális probléma felmerülése esetén Megrendelő csak a hiba mértékének megfelelő összeg visszatartására jogosult.

A jogtalanul visszatartott összeg késedelmes fizetésnek minősül, így késedelmi kamatköteles.

Kolozsvári Centrum Kft a mindenkori jogszabályoknak megfelelően vállal garanciális és jótállási kötelezettséget.

Teljesítési feltételek

A teljesítési határidő kezdetét minden esetben az írásos megrendelés és a megrendelési előleg kiegyenlítésétől számítjuk.  

Csomagolás

A nyílászáró szerkezetek a termékprofil védőfóliáján kívül más védőcsomagolást nem tartalmaznak. A kilincs ,  vízkifolyó marást takaró műanyag elemek  kötelező tartozékok , ezek külön csomagolva kerülnek átadásra.

A beltéri ajtók sarkát hungarocell, az ajtólapot fólia csomagolás védi.

A redőnyök, árnyékoló termékek fóliázva, a garázskapu panelek kartonlappal és fóliával védve kerülnek leszállításra.

Az üveg és tükörtermékek nincsenek csomagolva.

Tárolási, raktározási feltételek

Amennyiben a Megrendelő a megrendelésben, szerződésben foglalt árut az értesítéstől számított 10 naptári napon belül nem szállítja el a Kolozsvári Centrum Kft. telephelyéről, úgy a 11 naptári napos tárolási idő lejárta után jogosult tárolási díjat felszámolni, mely az áruérték 0,5%-a.

Szállítási feltételek

Amennyiben a Kolozsvári Centrum Kft., vagy megbízottja az áru helyszínre szállítását vállalja, Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szállítási cím közúton megközelíthető legyen. Helyszínre szállítás esetén az áru lerakása a Megrendelő feladata. Amennyiben a leszállított áru beszerelése később történik meg, Megrendelő köteles gondoskodni a leszállított áru raktározásáról, hiánytalan megőrzéséről és állagmegóvásáról.

Szállítási határidő

Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a különböző gyártó és beszállító cégek eltérő gyártási határidővel dolgoznak, ezáltal a vállalási határidő nem konkrét napra, hanem gyártási/ szállítási hétre vonatkozik. A várható határidő minden esetben a szerződéskötéskor a megrendelő lapra kerül feltüntetésre.

Szerelési feltételek

Amennyiben a Kolozsvári Centrum Kft. vagy megbízottja vállalja a megrendelt áru beszerelését, úgy Megrendelő köteles gondoskodni a szabad és folyamatos munkaterület biztosításáról, 230V vagy 400V munkaáram díjtalan csatlakozási lehetőségéről a szerelési hely 25 méteres körzetén belül. Többnapos

szerelési munka esetén Megrendelő köteles gondoskodni a szerelők által a helyszínen hagyott anyagok, szerszámok megőrzéséről, szükség esetén erre a célra zárható helyiséget biztosít.

Tulajdonjog fenntartása

Az elszállított, beépített, beszerelt, de ki nem fizetett áru mindaddig a Kolozsvári Centrum Kft. tulajdonában marad, amíg az áru ellenértéke, - késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat kiegyenlítése-  hiánytalanul meg nem történik. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog fenntartás hatályossági idején a

beépített árut nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg.

Vis maior

Olyan körülmények bekövetkezte, melyek a Kolozsvári Centrum Kft., illetve a beszállító partnerek befolyásolási lehetőségén kívül esnek, és a teljesítést késedelmessé, vagy lehetetlenné teszik (háború, sztrájk, természeti katasztrófa, világjárvány). Ezekben az esetekben a teljesítési kötelezettség, határidő módosítására van lehetőség mindaddig míg a vészhelyzet fennáll.

Kolozsvári Centrum 2024. Minden jog fenntartva.